本站已运行

蓝光高清网

搜索
开启左侧

[喜剧] 怪兽电力公司[共2部合集][国粤英多音轨/简繁英字幕].Monsters.Inc.2001-2013.BluRay.1080p.3Audio.TrueHD.7.1.x265.10bit-ALT 20.72GB

蓝鸟 发表于 2022-5-12 09:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

怪兽电力公司[共2部合集][国粤英多音轨/简繁英字幕].Monsters.Inc.2001-2013.BluRay.1080p.3Audio.TrueHD.7 ...

怪兽电力公司[共2部合集][国粤英多音轨/简繁英字幕].Monsters.Inc.2001-2013.BluRay.1080p.3Audio.TrueHD.7 ...


译 名 怪兽电力公司 / 怪兽公司(港) / 怪物公司
片 名 Monsters, Inc.
年 代 2001
产 地 美国
类 别 喜剧 / 动画 / 儿童 / 奇幻 / 冒险
语 言 英语
上映日期 2001-11-02(美国) / 2012-12-19(美国)
豆瓣评分 8.8/10 (595945人评价)
片 长 92分钟
导 演 彼特·道格特 Pete Docter
     大卫·西尔弗曼 David Silverman
     李·昂克里奇 Lee Unkrich
编 剧 安德鲁·斯坦顿 Andrew Stanton
     丹尼尔·吉尔森 Daniel Gerson
     罗伯特·L·贝尔德 Robert L. Baird
     瑞特·里斯 Rhett Reese
     乔纳森·罗伯特  Jonathan Roberts
     彼特·道格特 Pete Docter
     杰夫·皮金 Jeff Pidgeon
     吉尔·卡尔顿 Jill Culton
     拉夫·埃格尔斯顿 Ralph Eggleston
演 员 约翰·古德曼 John Goodman
     比利·克里斯托 Billy Crystal
     玛丽·吉布斯 Mary Gibbs
     史蒂夫·布西密 Steve Buscemi
     詹姆斯·柯本 James Coburn
     詹妮弗·提莉 Jennifer Tilly
     鲍勃·彼德森 Bob Peterson
     约翰·拉岑贝格 John Ratzenberger
     弗兰克·奥兹 Frank Oz
     丹尼尔·吉尔森 Daniel Gerson
     邦尼·亨特 Bonnie Hunt
     杰克·安杰尔 Jack Angel
     塞缪尔·洛德·布莱克 Samuel Lord Black
     史蒂夫·萨斯坎德 Steve Susskind
     李·昂克里奇 Lee Unkrich
     李立宏 Lihong Li
     王伟忠 Wei-zhong Wang
     华莱士·肖恩 Wallace Shawn
     黄子佼 Mickey Huang
     胡立成 Licheng Hu
     雪莉·琳恩 Sherry Lynn
     比尔·法玛尔 Bill Farmer
     达拉·K·安德森 Darla K. Anderson
     Karen Dufilho Karen Dufilho
     兰迪·纽曼 Randy Newman
     Jim Stewart Jim Stewart
     露丝·兰伯特 Ruth Lambert
     Matthew Jon Beck Matthew Jon Beck
     哈雷·杰斯普 Harley Jessup
     安德鲁·吉梅内斯 Andrew Jimenez
     埃本·奥斯特比 Eben Ostby
     Nigel Hardwidge Nigel Hardwidge
     Bill Wise Bill Wise
     Michael Fu Michael Fu
     Michael Krummhoefener Michael Krummhoefener
     Konishi Sonoko Konishi Sonoko
     Paul Aichele Paul Aichele
     Steve May Steve May
     Michael Fong Michael Fong
     Christine Waggoner Christine Waggoner
     Carmen Ngai Carmen Ngai
     Martin Nguyen Martin Nguyen
     Bill Sheffler Bill Sheffler
简 介
 我们不知道,在那样的世界里住着那样一群怪物。他们长相滑稽,却必须装作狰狞。因为,在夜深的时候,他们要悄悄的出现在孩子的衣橱里,吓唬刚刚甜美睡去的宝宝。一切,只因为他们是怪物电力公司的员工,而孩子的尖叫,则是怪物王国发电的全部能量。怪物们害怕孩子,却又必须让孩子尖叫。在怪物的国度里,他们都是为全民造福的英雄。                                       
                                    毛怪苏利文(约翰?古德曼)是怪物公司最出色的员工,业绩总是摇摇领先,他吓哭的小孩儿不计其数。他与搭档大眼怪麦克(比利?克里斯托)很受大家的爱戴。一次偶然,毛怪不小心把一个两岁的小女孩阿布(玛丽?吉布斯)带回了怪物世界,引起了极大的恐慌,调皮可爱的阿布把这些可怕的怪物吓的人仰马翻。警方在追捕阿布,而坏蛋亨利(詹姆斯?柯博)也计划利用阿布进行他改革工厂的邪恶计划。                                       
                                    另一方面,在与阿布相处的过程中,毛怪渐渐对她产生莫名的情愫,甚至因此被放逐野外。可是一...
获奖情况 (共12项)
 第74届奥斯卡金像奖 (2002)
 最佳动画长片(提名)
 最佳音效剪辑
 最佳原创配乐(提名)
  └──兰迪·纽曼
 最佳原创歌曲
  └──兰迪·纽曼
 第30届动画安妮奖 (2003)
 最佳动画长片(提名)
 最佳导演(提名)
 最佳编剧(提名)
 最佳配乐(提名)
  └──兰迪·纽曼
 最佳艺术指导(提名)
  └──哈雷·杰斯普
 最佳动画角色(提名)
  └──瑞奇·尼尔瓦
 最佳角色设计(提名)
  └──瑞奇·尼尔瓦
 第27届报知映画赏 (2002)
 海外作品奖
  └──彼特·道格特
影片参数
 1. 合集文件列表:

 2. 1.Monsters.Inc.2001.BluRay.1080p.3Audio.TrueHD.7.1.x265.10bit-ALT.mkv 11.00GB

 3. 2.Monsters.University.2013.BluRay.1080p.3Audio.TrueHD.7.1.x265.10bit-ALT.mkv 9.72GB

复制代码影片参数
 1. ##### MediaInfo ######
 2. General
 3. Unique ID                                : 23389088548728824078962171042108703733 (0x11989319099A8387292F0063158683F5)
 4. Complete name                            : Monsters.Inc.2001.BluRay.1080p.3Audio.TrueHD.7.1.x265.10bit-BeiTai.mkv
 5. Format                                   : Matroska
 6. Format version                           : Version 4
 7. File size                                : 11.0 GiB
 8. Duration                                 : 1 h 32 min
 9. Overall bit rate mode                    : Variable
 10. Overall bit rate                         : 17.0 Mb/s
 11. Encoded date                             : UTC 2020-12-03 05:27:36
 12. Writing application                      : mkvmerge v49.0.0 (''Sick Of Losing Soulmates'') 64-bit
 13. Writing library                          : libebml v1.4.0 + libmatroska v1.6.1
 14. Video
 15. ID                                       : 1
 16. Format                                   : HEVC
 17. Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
 18. Format profile                           : Main [email protected]@High
 19. Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
 20. Duration                                 : 1 h 32 min
 21. Bit rate                                 : 8 330 kb/s
 22. Width                                    : 1 920 pixels
 23. Height                                   : 1 038 pixels
 24. Display aspect ratio                     : 1.85:1
 25. Frame rate mode                          : Constant
 26. Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/53875) FPS
 27. Color space                              : YUV
 28. Chroma subsampling                       : 4:2:0
 29. Bit depth                                : 10 bits
 30. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.174
 31. Stream size                              : 5.39 GiB (49%)
 32. Title                                    : HEVC, [email protected]@High, 24/1.001 fps @ 8330 kbps
 33. Writing library                          : x265 3.4+14-gd419c7152:[Windows][GCC 10.2.0][64 bit] 10bit
 34. Encoding settings                        : cpuid=538751111039 / frame-threads=5 / numa-pools=44,44 / wpp / pmode / pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x1038 / interlace=0 / total-frames=133279 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=5 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=24 / keyint=240 / gop-lookahead=0 / bframes=6 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=40 / lookahead-slices=0 / NTM4NzU=uuDQuD2mJt9fsCf / scenecut=40 / hist-scenecut=0 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=32 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=3 / tu-intra-depth=3 / limit-tu=4 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=4 / limit-refs=1 / limit-modes / me=3 / subme=4 / merange=25 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=6 / selective-sao=0 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.65 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=80000 / vbv-bufsize=80000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=0.85 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=1 / transfer=1 / colormatrix=1 / chromaloc=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.03 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / no-scenecut-aware-qpconformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / NTM4NzU= / decoder-max-rate=0
 35. Language                                 : English
 36. Default                                  : Yes
 37. Forced                                   : No
 38. Color range                              : Limited
 39. Color primaries                          : BT.709
 40. Transfer characteristics                 : BT.709
 41. Matrix coefficients                      : BT.709
 42. Audio #1
 43. ID                                       : 2
 44. Format                                   : MLP FBA
 45. Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA
 46. Commercial name                          : Dolby TrueHD
 47. Codec ID                                 : A_TRUEHD
 48. Duration                                 : 1 h 32 min
 49. Bit rate mode                            : Variable
 50. Bit rate                                 : 6 172 kb/s
 51. Maximum bit rate                         : 7 290 kb/s
 52. Channel(s)                               : 8 channels
 53. Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
 54. Sampling rate                            : 48.0 kHz
 55. Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
 56. Compression mode                         : Lossless
 57. Stream size                              : 3.99 GiB (36%)
 58. Title                                    : English Dolby TrueHD 7.1 @ 6172 kbps
 59. Language                                 : English
 60. Default                                  : Yes
 61. Forced                                   : No
 62. Audio #2
 63. ID                                       : 3
 64. Format                                   : AC-3
 65. Format/Info                              : Audio Coding 3
 66. Commercial name                          : Dolby Digital
 67. Codec ID                                 : A_AC3
 68. Duration                                 : 1 h 32 min
 69. Bit rate mode                            : Constant
 70. Bit rate                                 : 640 kb/s
 71. Channel(s)                               : 6 channels
 72. Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
 73. Sampling rate                            : 48.0 kHz
 74. Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
 75. Compression mode                         : Lossy
 76. Stream size                              : 424 MiB (4%)
 77. Title                                    : English Dolby 5.1-EX @ 640 kbps
 78. Language                                 : English
 79. Service kind                             : Complete Main
 80. Default                                  : No
 81. Forced                                   : No
 82. Audio #3
 83. ID                                       : 4
 84. Format                                   : AC-3
 85. Format/Info                              : Audio Coding 3
 86. Commercial name                          : Dolby Digital
 87. Codec ID                                 : A_AC3
 88. Duration                                 : 1 h 32 min
 89. Bit rate mode                            : Constant
 90. Bit rate                                 : 640 kb/s
 91. Channel(s)                               : 6 channels
 92. Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
 93. Sampling rate                            : 48.0 kHz
 94. Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
 95. Compression mode                         : Lossy
 96. Stream size                              : 424 MiB (4%)
 97. Title                                    : Mandarin Dolby Digital Audio 5.1 @ 640 kbps  原盘国语
 98. Language                                 : Chinese
 99. Service kind                             : Complete Main
 100. Default                                  : No
 101. Forced                                   : No
 102. Audio #4
 103. ID                                       : 5
 104. Format                                   : AC-3
 105. Format/Info                              : Audio Coding 3
 106. Commercial name                          : Dolby Digital
 107. Codec ID                                 : A_AC3
 108. Duration                                 : 1 h 32 min
 109. Bit rate mode                            : Constant
 110. Bit rate                                 : 640 kb/s
 111. Channel(s)                               : 6 channels
 112. Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
 113. Sampling rate                            : 48.0 kHz
 114. Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
 115. Compression mode                         : Lossy
 116. Stream size                              : 424 MiB (4%)
 117. Title                                    : Cantonese Dolby Digital Audio 5.1 @ 640 kbps  原盘粤语
 118. Language                                 : Chinese
 119. Service kind                             : Complete Main
 120. Default                                  : No
 121. Forced                                   : No
 122. Audio #5
 123. ID                                       : 6
 124. Format                                   : AC-3
 125. Format/Info                              : Audio Coding 3
 126. Commercial name                          : Dolby Digital
 127. Codec ID                                 : A_AC3
 128. Duration                                 : 1 h 32 min
 129. Bit rate mode                            : Constant
 130. Bit rate                                 : 192 kb/s
 131. Channel(s)                               : 2 channels
 132. Channel layout                           : L R
 133. Sampling rate                            : 48.0 kHz
 134. Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
 135. Compression mode                         : Lossy
 136. Stream size                              : 127 MiB (1%)
 137. Title                                    : English Dolby Digital Audio 2.0 @ 192 kbps  Commentary
 138. Language                                 : English
 139. Service kind                             : Complete Main
 140. Default                                  : No
 141. Forced                                   : No
 142. Text #1
 143. ID                                       : 7
 144. Format                                   : PGS
 145. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 146. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 147. Duration                                 : 1 h 32 min
 148. Bit rate                                 : 34.9 kb/s
 149. Count of elements                        : 2180
 150. Stream size                              : 23.0 MiB (0%)
 151. Title                                    : Eng/SUP
 152. Language                                 : English
 153. Default                                  : No
 154. Forced                                   : No
 155. Text #2
 156. ID                                       : 8
 157. Format                                   : PGS
 158. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 159. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 160. Duration                                 : 1 h 32 min
 161. Bit rate                                 : 24.9 kb/s
 162. Count of elements                        : 2196
 163. Stream size                              : 16.4 MiB (0%)
 164. Title                                    : Chs/SUP  原盘简体
 165. Language                                 : Chinese
 166. Default                                  : Yes
 167. Forced                                   : No
 168. Text #3
 169. ID                                       : 9
 170. Format                                   : PGS
 171. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 172. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 173. Duration                                 : 1 h 32 min
 174. Bit rate                                 : 27.1 kb/s
 175. Count of elements                        : 3306
 176. Stream size                              : 17.9 MiB (0%)
 177. Title                                    : Chs/SUP  原盘简体
 178. Language                                 : Chinese
 179. Default                                  : No
 180. Forced                                   : No
 181. Text #4
 182. ID                                       : 10
 183. Format                                   : PGS
 184. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 185. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 186. Duration                                 : 1 h 32 min
 187. Bit rate                                 : 20.6 kb/s
 188. Count of elements                        : 2350
 189. Stream size                              : 13.6 MiB (0%)
 190. Title                                    : Cht/SUP  原盘繁体(TW)
 191. Language                                 : Chinese
 192. Default                                  : No
 193. Forced                                   : No
 194. Text #5
 195. ID                                       : 11
 196. Format                                   : PGS
 197. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 198. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 199. Duration                                 : 1 h 32 min
 200. Bit rate                                 : 26.9 kb/s
 201. Count of elements                        : 3286
 202. Stream size                              : 17.7 MiB (0%)
 203. Title                                    : Cht/SUP  原盘繁体(HK)
 204. Language                                 : Chinese
 205. Default                                  : No
 206. Forced                                   : No
 207. Text #6
 208. ID                                       : 12
 209. Format                                   : PGS
 210. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 211. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 212. Duration                                 : 1 h 32 min
 213. Bit rate                                 : 79.1 kb/s
 214. Count of elements                        : 3468
 215. Stream size                              : 52.1 MiB (0%)
 216. Title                                    : Eng/SUP  Commentary
 217. Language                                 : English
 218. Default                                  : No
 219. Forced                                   : No
 220. Text #7
 221. ID                                       : 13
 222. Format                                   : PGS
 223. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 224. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 225. Duration                                 : 1 h 32 min
 226. Bit rate                                 : 48.0 kb/s
 227. Count of elements                        : 3468
 228. Stream size                              : 31.6 MiB (0%)
 229. Title                                    : Chs/SUP  原盘简体  Commentary
 230. Language                                 : Chinese
 231. Default                                  : No
 232. Forced                                   : No
 233. Text #8
 234. ID                                       : 14
 235. Format                                   : PGS
 236. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 237. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 238. Duration                                 : 1 h 32 min
 239. Bit rate                                 : 51.6 kb/s
 240. Count of elements                        : 3468
 241. Stream size                              : 34.0 MiB (0%)
 242. Title                                    : Cht/SUP  原盘繁体  Commentary
 243. Language                                 : Chinese
 244. Default                                  : No
 245. Forced                                   : No
 246. Text #9
 247. ID                                       : 15
 248. Format                                   : PGS
 249. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 250. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 251. Duration                                 : 1 h 32 min
 252. Bit rate                                 : 222 b/s
 253. Count of elements                        : 38
 254. Stream size                              : 150 KiB (0%)
 255. Title                                    : Chs/SUP  原盘注释简体
 256. Language                                 : Chinese
 257. Default                                  : No
 258. Forced                                   : No
 259. Menu
 260. 00:00:00.000                             : :第 01 章
 261. 00:01:33.093                             : :第 02 章
 262. 00:03:07.604                             : :第 03 章
 263. 00:04:51.124                             : :第 04 章
 264. 00:07:16.936                             : :第 05 章
 265. 00:09:11.509                             : :第 06 章
 266. 00:10:43.601                             : :第 07 章
 267. 00:11:53.796                             : :第 08 章
 268. 00:17:25.795                             : :第 09 章
 269. 00:20:06.080                             : :第 10 章
 270. 00:22:03.781                             : :第 11 章
 271. 00:25:48.422                             : :第 12 章
 272. 00:28:34.963                             : :第 13 章
 273. 00:31:06.490                             : :第 14 章
 274. 00:34:49.963                             : :第 15 章
 275. 00:36:55.630                             : :第 16 章
 276. 00:38:50.286                             : :第 17 章
 277. 00:40:27.884                             : :第 18 章
 278. 00:43:34.278                             : :第 19 章
 279. 00:45:29.727                             : :第 20 章
 280. 00:48:07.426                             : :第 21 章
 281. 00:50:37.159                             : :第 22 章
 282. 00:54:41.278                             : :第 23 章
 283. 00:57:29.446                             : :第 24 章
 284. 01:03:42.026                             : :第 25 章
 285. 01:06:25.023                             : :第 26 章
 286. 01:07:26.376                             : :第 27 章
 287. 01:13:52.136                             : :第 28 章
 288. 01:17:49.581                             : :第 29 章
 289. 01:21:24.922                             : :第 30 章
 290. 01:24:07.959                             : :第 31 章
 291. 01:25:10.230                             : :第 32 章
复制代码


怪兽电力公司[共2部合集][国粤英多音轨/简繁英字幕].Monsters.Inc.2001-2013.BluRay.1080p.3Audio.TrueHD.7 ...

怪兽电力公司[共2部合集][国粤英多音轨/简繁英字幕].Monsters.Inc.2001-2013.BluRay.1080p.3Audio.TrueHD.7 ...

怪兽电力公司[共2部合集][国粤英多音轨/简繁英字幕].Monsters.Inc.2001-2013.BluRay.1080p.3Audio.TrueHD.7 ...

怪兽电力公司[共2部合集][国粤英多音轨/简繁英字幕].Monsters.Inc.2001-2013.BluRay.1080p.3Audio.TrueHD.7 ...蓝光高清网提示您 点击下方附件即可下载

怪兽电力公司[共2部合集][国粤英多音轨/简繁英字幕].Monsters.Inc.2001-2013.BluRay.1080p.3Audio.TrueHD.7.1.x265.10bit-ALT 20.72GB

怪兽电力公司[共2部合集][国粤英多音轨 简繁英字幕].Monsters.Inc.2001-2013.BluRay.1.torrent ( 52.92 KB )

加入蓝光高清网VIP会员  无限制下载本站所有资源---点这里

资源下载、资源播放、字幕使用、无法下载等常见问题---点这里
回复

使用道具 举报

全部回复0 显示全部楼层

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则